Onze diensten

FIRISK biedt u de volgende diensten aan

Risicoanalyse & Audit Brand en Bedrijfsschade

• FIRISK is gespecialiseerd in surveys met het verlenen van diepe risicoanalyse voor industrie of vastgoedmaatschappijen op gebied van Brand en Bedrijfsschade, met – op aanvraag – Machinebreuk of Alle Bouwplaats Risico’s of Burgerlijke Aansprakelijkheid alsook Milieuaspecten. Risicoanalyse is wettelijk in België volgens de Codex over het welzijn op het werk.

• We leveren uitgebreide verslagen aan met volledige beschrijving van gebouwen en bedrijvigheid, de geïdentificeerde risico’s geëvalueerd in functie van ernstsgraad en waarschijnlijkheid, met inbegrip van aanbevelingen en berekening van de Maximum Mogelijke Schades (PML, EML,…).

Bouwprojecten

FIRISK heeft een lange ervaring in het nakijken van bouwprojecten (nieuwe gebouwen, revamping of gewoon uitbreiding van bestaande gebouwen) met aanbevelingen niet enkel om deze projecten overeen met de normen te laten stemmen, maar eveneens om de beste prijs/kwaliteit van dekking te kunnen vinden op de verzekeringsmarkt, met het voordeel dat het beter en goedkoper is deze beschermingsmiddelen en aanbevelingen in de eerste stappen van het project in te lassen dan achteraf.

Specificaties van Brandblusmiddelen

FIRISK heeft een lange ervaring in het bepalen van eigenheden voor brandblusmiddelen zoals automatische sprinkler systemen, water-mist systemen, blusgassystemen, en preventiemiddelen zoals hydranten, muurhaspels, draagbare brandblussers, en dit volgens de hoogste normen en standards die van toepassing zijn (NFPA, FM Data Sheets, CEA 4001, APSAD normen,…) of teneinde deze specificaties in een lastenboek in te lassen.

Due Diligence Audit   

FIRISK voert Due Diligence survey uit zoals ze opgevraagd kunnen zijn voor aankoop en dit met Gap analyse en aanbevelingen voor industriële site alsook voor immobiliën. 

Omschrijvende verslagen voor aanbieding op de markt

Na een lange loopbaan als Senior Property onderschrijver bij meerdere verzekeraars in Europa, we hebben een lange ervaring van audits in de nijverheidssector, op gebied van vastgoed of van bouwkunde risico’s, met de bedoeling uitgebreide omschrijvende verslagen klaar om aanbod vanwege de verzekeringsmarkt te kunnen ontvangen. Zulk verslag is opgemaakt om onderschrijvers al de nodige technische info’s te verlenen in overeenstemming met hun richtlijnen en onderschrijvingsbeleid.

Schaderegeling & Claim’s Advocacy

Met onze lange ervaring als Senior Risk Engineer betrokken in brandbeveiliging van internationale klanten, FIRISK geeft u ondersteuning in de schadebehandeling voor industriële of real estate klanten, en dit even goed in de schaderegeling als deskundig voor zware schades of indien u een advies of een technische steun wenst in het kader van uw schadegevallen.

Inspectieprogramma’s voor internationale bedrijven

Met het beheer van verschillende multinationale Brand inspecties programma’s, heeft FIRISK ervaring met het opzetten en beheren van programma’s voor surveys voor internationale klanten, het beheer van aanbevelingen en evaluatie van de risico’s (risk grading/ranking), alsook opvolging van aanbevelingen, met mogelijke technische ondersteuning voor het beheer van schades.

Business Continuity Management   

We zijn betrokken geweest bij verschillende Business Continuity en Contingency Plan van multinationale groepen en kan u ondersteuning bieden bij de implementatie van BCP / BCM (Business Continuity Plan / Management) en Contingency Plan met als doel het verhelpen in  Business Recovery om verlies aan operationele capaciteiten te kunnen voorkomen.